Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim, 2 . wspieranie ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, 3 . podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa, 4 . upowszechnianie wiedzy na temat prawa polskiego i europejskiego, 5 . wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności edukacji prawnej, 6 . podnoszenie kwalifikacji prawników w zakresie etyki zawodowej, 7 . integrowanie środowiska prawniczego, 8 . wspomaganie prawników znajdujących się w potrzebie, 9 . wspieranie działalności Duszpasterstwa Prawników, 10 . szerzenie kultu Patrona 0376 św. I01c0o Helory, 11 . promocja społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych, 12 . promocja i wspieranie idei alternatywnych metod rozwiązywania sporów (w tym mediacji oraz arbitrażu).

Dane naszego OPP: