Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Cele statutowe Stowarzyszenia : • Prowadzenie i wspieranie programów profilaktycznych, leczniczych, edukacyjnych, szkoleniowych, pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej. - Przeciwdziałanie patologiom społecznym - pomoc osoba wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem społecznym • wychowanie, rehabilitacja, pomoc psychologiczna, i wyrównywanie szans osobą wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem społecznym a w szczególności wyrównywanie ich deficytów rozwojowych oraz umiejętności społecznych • udzielanie pomocy pedagogicznej, konsultacyjno-diagnostycznej • ochrona i promocja zdrowia rozumianego jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa grupy docelowej, organizowanie miejsc pracy - działalność charytatywna na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym • promocja i organizacja wolontariatu - podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz pomocy innym - integracja i współpraca europejska w zakresie rozwiązywania problemów marginalizujących jednostkę

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000247977
  • e-mail: nowyswiat@o2.pl
  • Adres: UL. POWSTAŃCÓW 21, 40-039 KATOWICE