Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: a) Pomoc dzieciom z domów dziecka i innych placówek opiekuńczo - wychowawczych; b) Wspomaganie materialne i finansowe placówek opiekuńczo - wychowawczych w szczególności domów dziecka; c) Dofinansowanie remontów i zakupów materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek; d) Organizowanie, finansowanie, tworzenie i współtworzenie programów realizujących wypoczynek dzieci w kraju i zagranicą. e\) Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, których celem jest zbiórka środków materialno - finansowych pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i innych podmiotów o podobnym charakterze działalności. f) Organizacja i realizacja pomocy medycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej na rzecz osób ze środowisk o trudnych warunkach materialnych w szczególności obecnych i byłych wychowanków domów dziecka; g) Prowadzenie i organizowanie szkoleń i kursów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną; h) Prowadzenie Placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym ośrodków adopcyjno - opiekuńczych i realizacja innych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dane naszego OPP: