Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST: A) REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH, B\) AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY LU0011 ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY, C\) BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, PROMOWANIE AKTYWNOŚCI I SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ W ZINTEGROWANYM SPOŁECZEŃSTWIE LOKALNYM, REGIONALNYM, OGÓLNOPOLSKIM, D) PO0c068DZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DRODZE DO ZATRUDNIENIA, W TYM RÓWNIEŻ SAMOZATRUDNIENIA I UPOWSZECHNIANIE MODELOWYCH ROZWIĄZAŃ ZATRUDNIENIA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO GRUPY SPOŁECZNEJ ZAGROŻONEJ DŁUGOTRWAŁYM BEZROBOCIEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

Dane naszego OPP: