Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 ) Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką; 2 ) Przeciwdziałania wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt; 3 ) Niesienia pomocy porzuconym zwierzętom i walki z bezdomnością zwierząt; 4 ) Ograniczania populacji wolno żyjących zwierząt; 5 ) Kształtowania w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt; 6 ) Krzewienia wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.

Dane naszego OPP: