Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) podejmowanie takich aktywności, których następstwem będzie inspirowanie dzieci i młodzieży do pielęgnowania swoich pasji oraz realizacji indywidualnych marzeń; b)wyposażanie dzieci i młodzieży w kompetencje ułatwiające im osiągnięcie celów zawodowych i społecznych, jakie stawiać będą sobie w dorosłym życiu; c)likwidacja przeszkód takich jak głód oraz brak dostępu do opieki medycznej, które to przeszkody utrudniają dzieciom i młodzieży rozwijać się w sferze społecznej; d\)promocja i organizacja wolontariatu; e)działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego; f)działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie osoby fizyczne i prawne pragnące promować cel fundacji w swoim codziennym życiu oraz bieżącej działalności.

Dane naszego OPP: