Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 . organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji wśród członków, ich rodzin oraz sympatyków popierających cele statutowe Klubu, 2 . kształtowanie postaw swoich członków i wychowanie poprzez kultury fizycznej i sport 3 . upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych 4 . inicjowanie tworzenia publicznych szkół sportowych: a\) podstawowych; b\) gimnazjalnych b\) ponadgimnazjalnych; c) wyższych 5 . działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu 6 . działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy mi 9 dzynarodowej.

Dane naszego OPP: