Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form tej opieki, 2 ) organizacja zakładów opieki paliatywnej, 3 ) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą, 4 ) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły, 5 ) współdziałanie z organami administracji publicznej jak również z instytucjami, organizacjami w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, 6 ) rozwijanie współpracy z zagranicą i reprezentowanie Członków Stowarzyszenia na forum międzynarodowym, 7 \) ochrona i promocja zdrowia, 8 \) promocja i organizacja wolontariatu, 9 ) współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy, 10 ) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz chorych i rodzin osieroconych 11 ) pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin,

Dane naszego OPP: