Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) dbałość o zachowanie i rozwój kultury materialnej i duchowej Podlasia, w tym kultury mniejszości narodowych, w szczególności ukraińskiej. 2 ) upowszechnianie wiedzy o środowisku kulturowym i tradycjach społeczności lokalnej, 3 \) organizowanie turystyki aktywnej i kulturowej, 4 ) popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów spędzania wolnego czasu, zgodnych z wymogami zachowania czystości środowiska naturalnego oraz promowania rekreacji ruchowej, 5 ) działalność na rzecz ochrony środowiska oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 6 ) współudział w inicjowaniu i koordynacji działań z organizacjami o podobnych celach,

Dane naszego OPP: