Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) opieka nad dziećmi osieroconymi i porzuconymi oraz samotnymi matkami, 2 ) kształtowanie i propagowanie chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych, w tym wśród dzieci i młodzieży, 3 ) walka z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży, 4 ) wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty i ustawicznego dokształcenia, 5 \) organizowanie i finansowanie programów stypendialnych dla uczniów i studentów, 6 ) niesienie pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnych warunkach życiowych, 7 ) niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, 8 \) ochrona i promocja zdrowia, 9 ) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 10 \) promocja i organizacja wolontariatu, 11 \) wyrównywanie szans, 12 ) działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: