Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest działanie w dziedzinie ekologii oraz ochrony zwierząt. W szczególności zaś celem Fundacji jest: a. przygarnianie bezpańskich, porzucanych czy oddawanych przez dotychczasowych właścicieli oraz odbieranych w wyniku interwencji zwierząt domowych oraz opieka nad nimi, b. prowadzenie przytuliska dla przygarniętych zwierząt domowych, opieka nad nimi oraz organizowanie adopcji zwierząt, c. dokarmianie, ewentualne zapewnienie w sytuacjach krytycznych niezbędnej pomocy weterynaryjnej dla skrajnie zaniedbywanych zwierząt pozostających w okolicznych gospodarstwach, d. popularyzowanie idei kastrowania oraz sterylizowania zwierząt domowych, znajdujących się w okolicznych gospodarstwach, e. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży, pracą wolontariacką, f. prowadzenie projektów pilotażowych, mających na celu rozwój i popularyzację humanitarnego wolontariatu oraz popularyzację działań i postaw proekologicznych, g. współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, charytatywnymi, policją oraz strażą miejską.

Dane naszego OPP: