Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: -organizowanie pomocy osobom ubogim i ciężko chorym oraz dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych, - działalność charytatywna i pomoc socjalna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej a w szczególności długotrwałej,ciężkiej chorobie -przeciwdziałanie degradacji społecznej oraz wyrównywanie ich szans życiowych, - pomoc w zdobywaniu wykształcenia, udzielanie stypendiów i zapomóg, -pomoc w aktywizacji zawodowej i w zdobywaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych, - umożliwianie dzieciom i młodzieży udziału w wypoczynku letnim i zimowym oraz udziału w wycieczkach i imprezach krajoznawczych i sportowych, -dofinansowanie posiłków, wydatków mieszkaniowych oraz pomocy zdrowotnej, - inna pomoc doraźna, w zależności od zmieniających się warunków życia, - ochrona praw materialnych i niematerialnych poprzez pomoc prawną, - udział w kształtowaniu prawa na rzecz środowisk ubogich i patologicznych.

Dane naszego OPP: