Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest: 1 . Popularyzacja w społeczeństwie dokonań polskich artystów w dziedzinie kultury i sztuki, 2 . Integrowanie działalności artystów i miłośników sztuk wizualnych na rzecz krzewienia sztuk pięknych, 3 . Zapewnienie pomocy artystom polskim w zakresie ochrony ich praw, 4 . Zapewnienie pomocy społecznej artystom polskim, 5 . Prowadzenie i popieranie badań naukowych w zakresie sztuk wizualnych, architektury, wzornictwa i rzemiosła artystycznego, 6 . Działalność w obszarze przemysłów kreatywnych i branży twórczej.

Dane naszego OPP: