Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Poznawanie i popularyzacja regionalnej historii 2 Zapoznanie z tradycją ludową, obyczajami, obrzędami, muzyką, śpiewem i tańcem 3 . Kształtowanie postawy szacunku wobec narodowej tradycji i kultury 4 . Kontynuowanie pracy nad rozwojem Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego i wzbogacaniem jego repertuaru, garderoby, wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania 5 . Podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły, miasta i regionu

Dane naszego OPP: