Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami ZLOT są: 1 . integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji działających w sferze turystyki, krajoznawstwa i rekreacji - zainteresowanych rozwojem turystycznym subregionu i regionu oraz tworzenie płaszczyzny ich współpracy; 2 . kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki w powiecie i subregionie; 3 . tworzenie i upowszechnianie wizerunku lokalnego produktu turystycznego oraz jego marki; 4 . zwiększanie liczby turystów odwiedzających Mazury Zachodnie i wzrost wpływów z turystyki; 5 . poprawa zagospodarowania turystycznego, infrastruktury i rozwój oferty turystycznej w subregionie i regionie; 6 . tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz jego koordynacja z regionalnym i krajowym systemem „it”; 7 . inicjowanie, opiniowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla tego obszaru, mających wpływ na rozwój gospodarczy, a w szczególności - sektora turystycznego oraz wspomaganie planów rozwoju i modernizacji elementów zagospodarowania turystycznego; 8 . koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w województwie i subregionie; 9 . rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: