Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST REALIZACJA IDEI ŻYWEGO POMNIKA OJCA ŚWIETEGO JANA PAWŁA II, POŁĄCZENIE SERC BIAŁOSTOCZAN WE WSPÓLNYM DZIELE SPOŁECZNEJ SOLIDARNOŚCI. CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ AWANSU CYWILIZACYJNEGO I POPRAWY JAKOŚCI ZYCIA SPOŁECZNOŚCI BIAŁEGOSTOKU I PODLASIA PRZEZ PRACĘ W OBSZARACH: -POMOCY MATERIALNEJ DLA MŁODZIEŻY ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STYPENDIALNEJ, - PO0c068DZANIU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, - KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI, - PROGRAMÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH, OŚWIATY, EDUKACJI I WYCHOWANIA, - OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, - PRZECIWDZIAŁANIU PATOLOGIOM, - WSPIERANIE RODZINY I DZIECKA W ZAKRESIE WYCHOWANIA, - WSPIERANIE INICJATYW WAŻNYCH DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I DARCZYŃCÓW

Dane naszego OPP: