Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji PRO BONO zakładają niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom z rodzin patologicznych, dzieciom szczególnie uzdolnionym a także pomoc najuboższym i niezaradnym jak też działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: