Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DOBROWOLNE, SAMORZĄDNE, TRWAŁE ZRZESZANIE MAJĄCE NA CELU ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW, POSTAW I DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI IDEI HOSPICYJNEJ, POMOCY I SPRAWOWANIU PROFESJONALNEJ OPIEKI LUDZIOM DOTKNIĘTYM CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ ORAZ WSPIERANIE ORGANIZACYJNE I RZECZOWE OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH , KTÓRE PODEJMUJĄ TAKIE DZIAŁANIA.

Dane naszego OPP: