Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) działalność w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia, 2 ) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 3 ) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez ich aktywizację przy pomocy realizowanych projektów zdrowotnych i edukacyjnych 4 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 5 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym

Dane naszego OPP: