Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DZIAŁANIA TS VOLLEY RYBNIK JEST REALIZOWANIE ZADAŃ Z OBSZARU POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI: a) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - W SZCZEGÓLNOŚCI SIATKÓWKI - WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY I OSÓ0011 DOROSŁYCH, b) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, c) WSPÓŁDZIAŁANIE Z ODPOWIEDNIMI JEDNOSTKAMI W PROCESIE WYCHOWANIA MŁODEGO POKOLENIA W TYM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII, d) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, e) ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, f\) PODNOSZENIE KULTURY UCZESTNICTWA W IMPREZACH SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH, g) PROWADZENIE ZESPOŁÓW SPORTU KWALIFIKOWANEGO W SIATKÓWCE - ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, h\) WYCHOWANIE DO UPRAWIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W WIEKU DOJRZAŁYM, i) INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTW POPRZEZ SPORT W SZCZEGÓLNOŚCI Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Dane naszego OPP: