Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie różnych form pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, a w szczególności członkom rodzin związanych zawodowo z przemysłem hutniczym. Cele Stowarzyszenia realizowane są przez: 1 . pomoc rzeczowa i finansowa dla osób fizycznych znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej, 2 .organizowanie dla członków rodzin pozaszkolnych form podnoszenia kwalifikacji w postaci konferencji, szkoleń, kursów oraz dofinansowanie takich szkoleń, 3 .organizowanie festynów, zawodów sportowych, imprez kulturalnych a także dofinansowanie takich imprez, 4 .udzielanie pomocy materialnej w postaci dofinansowania wypoczynku organizowanego przez rodziny we własnym zakresie, 5 .udzielanie pomocy rzeczowej w postaci zakupu podręczników, wydawnictw fachowych, pomocy szkolnych dla dzieci i młodzieży,

Dane naszego OPP: