Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: - szeroko rozumiana działalność w obszarze pomocy społecznej, w tym między innymi: przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób i rodzin, profilaktyka bezrobocia, profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, organizowanie działalności charytatywnej, organizowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, organizowanie działalności w obszarze ochrony i promocji zdrowia; - szeroko pojęta działalność w obszarze promowania i organizowania aktywnego uczestnictwa obywateli w kulturze, w tym miedzy innymi: organizowania różnorodnych form życia kulturalnego, kontaktu z kulturą oraz zajęć edukacyjno - kulturalnych; - szeroko rozumiana działalność w zakresie ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zwierząt, w tym miedzy innymi organizowanie różnorodnych programów środowiskowych mających na celu ochronie środowiska naturalnego, wspieranie działalności ekologicznej, edukacje w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, ochronie zwierząt i ich praw, promowanie integracji europejskiej w aspekcie ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego oraz zwierząt.

Dane naszego OPP: