Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji wśród członków, sympatyków, mieszkańców miasta i gminy Suchedniów. 2 . Upowszechnienie kultury fizycznej i sport wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 3 . Kształtowanie postaw i wychowania poprzez kulturę fizyczną i sport. 4 . Działalność w sferze działań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: