Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji; świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w szczególności: cudzoziemcom, w tym uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status, więźniom, małoletnim, kobietom, rodzinom, w tym zastępczym i adopcyjnym; pomoc osobom zagrożonym marginalizacją lub znajdującym się w trudnej sytuacji; działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka; działanie na rzecz sprawiedliwości naprawczej, w tym mediacji; działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn; przeciwdziałanie przemocy; podnoszenie świadomości prawnej w społeczeństwie. promowanie procesów partycypacji społecznej oraz wspieranie różnych grup formalnych i nieformalnych, w tym organizacji społecznych.

Dane naszego OPP: