Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży. - pomoc dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach losowych. - pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, niepełnych i ubogich. - działalność w zakresie edukacji, oświaty, wychowania i aktywnego wypoczynku. - działalność na rzecz integracji europejskiej dzieci i młodzieży. - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. - działalność na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży zintegrowanego ze środowiskiem naturalnym i dziedzictwem kulturowym Polski. - wspieranie rozwoju nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży różnych środowisk społecznych. - działalność na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej ; - działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; - działalność w obszarze kultury, sportu, turystyki i rekreacji dzieci i młodzieży różnych środowisk społecznych z Polski oraz innych krajów europejskich; - działalność na rzecz dzieci i młodzieży o pochodzeniu polskim, mieszkającej poza granicami RP - działalność na rzecz integracji krajów Europy Wschodniej z Unią Europejską w obszarze współpracy młodzieży oraz kształcenia wspólnych europejskich elit młodzieżowych gotowych do działań na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego - działania na rzecz integracji międzypokoleniowej młodzieży i ludzi starszych, ich aktywizacja w zakresie wspólnych działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, kształcenie w środowiskach młodzieżowych potrzeby i chęci współpracy z ludźmi starszymi

Dane naszego OPP: