Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin - wspieranie organizacyjne i finansowe rozwoju oraz działalności Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat.

Dane naszego OPP: