Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia jest realizowanie zadań na rzecz osób, o których mowa w art. 4 . ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności: 1 . Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju podopiecznych oraz aktywnego spędzania ich wolnego czasu. 2 . Udzielanie pomocy podopiecznym poprzez rehabilitację i zajęcia kulturalno-oświatowe. 3 . Specjalistyczna pomoc podopiecznym. 4 . Udzielanie porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z faktu posiadania wśród najbliższych osoby niepełnosprawnej lub chorej.

Dane naszego OPP: