Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest : 1 ) udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności poszkodowanym przez likwidacje funduszu alimentacyjnego. 2 ) Wsparcie rozwoju lokalnego, społecznego i ekonomicznego mieszkańców Podkarpacia. 3 ) Popieranie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, naukowej, z zakresu ochrony zdrowia, problematyki osób niepełnosprawnych, ekologii i innej społecznie użytecznej mieszkańców województwa podkarpackiego. 4 ) Promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie społecznej aktywności obywateli. 5 ) Wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele.

Dane naszego OPP: