Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Realizacja zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności jak również na rzecz członków Stowarzyszenia. 2 . Wspieranie edukacji we wszystkich jej formach organizacyjnych. 3 . Projektowanie i organizowanie działań służących rozwojowi edukacji i nauki. 4 . Projektowanie i organizowanie działań na rzecz bezpieczeństwa. 5 . Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi potencjału intelektualnego i twórczego dzieci, młodzieży i dorosłych. 6 . Popularyzacja nauki wśród dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli i innych zainteresowanych osób. 7 . Promowanie i upowszechnianie rozwiązań innowacyjnych, w tym wykorzystujących badania naukowe, w obszarze edukacji i nauki. 8 . Prowadzenie nieodpłatnej działalność pożytku publicznego służącej realizacji jego celów statutowych, według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane naszego OPP: