Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dzieci w głównej mierze zamieszkałych na terenie miasta i powiatu Lubartów. Do priorytetów w tym zakresie należą: działalność o charakterze edukacyjnym, materialnym i wychowawczym, praca na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk, niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotkniętym dysfunkcjami, zagrożonym wykluczeniem społecznym, wyrabianie poczucia wrażliwości społecznej na potrzeby innych.

Dane naszego OPP: