Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

A\) PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE ZAJEC SPORTOWYCH W OPARCIU O MOZLIWOSCI OBIEKTOWE I SPRZETOWE ORAZ ORGANIZACYJNA I MATERIALNA CZŁONKÓW KLU0c068. 0c37f ANGAZOWANIE MIESZKANCÓW MIASTA WROCŁAWIA DO RÓZNORODNYCH FORM AKTYWNOSCI RUCHOWEJ, GIER I ZABAW, DOSTOSOWANYCH DO WIEKU, STOPNIA SPRAWNOSCI I ZAINTERESOWAN SPORTOWYCH, C\) POPULARYZOWANIE SPORTU I PROWADZENIA SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEZY. D\) UCZESTNICTWO W IMPREZACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ZGODNIE Z REGULAMINAMI IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKI ZWIAZEK PIŁKI NOZNEJ, DOLNOSLASKI ZWIAZEK PIŁKI NOZNEJ, URZAD EDUKACJI I SPORTU ORAZ INNE ORGANIZACJE SPORTOWE, E\) UTRZYMYWANIE I ORGANIZOWANIE KONTAKTÓW SPORTOWYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI KULTURY FIZYCZNEJ W KRAJU I ZAGRANICA. F\) ORGANIZOWANIE ZAJEC SPORTOWYCH W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ I UMYSŁOWEJ MIESZKANCÓW. G\) ORGANIZOWANIE ZAWODÓW, IMPREZ I OBOZÓW SPORTOWYCH. H\) WYDAWANIE PUBLIKACJI SZKOLENIOWYCH I INFORMACYJNYCH, DOTYCZACYCH SPORTU I DZIAŁALNOSCI KLU0c068. I) KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOSCI POPRZEZ UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAN SPORTOWYCH KLUBU.

Dane naszego OPP: