Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami polegającej na aktywnej działalności mającej na celu wszechstronne zaspokajanie potrzeb chorych \(w sferach: fizycznej, emocjonalnej, społecznej i duchowej), skupiającej się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny oraz obejmującej leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie, a także opieki w czasie umierania i w okresie żałoby, przy czym celem tej opieki nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości; 2 . Wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie; 3 . Wprowadzanie oraz rozwijanie idei i modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Polsce i za granicą; 4 . Przeciwdziałanie marginalizacji rodzin pozostających pod opieką Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci; 5 . Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 6 . Wspieranie i świadczenie usług zdrowotnych dla dzieci młodzieży i dorosłych z schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami polegającej na leczeniu chorych w szczególności w zakresie b. żywienia dojelitowego i pozajelitowego, c. wentylacji domowej inwazyjnej i nieinwazyjnej, d. tlenoterapii, e. rehabilitacji.

Dane naszego OPP: