Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Opieka i wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Ochrona praw i wolności osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Upowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Wspieranie i dofinansowanie placówek pomocy społecznej. Prowadzenie placówek pomocy społecznej. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla osób pracujących z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie. Wspieranie działań mających na celu stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia społecznego i zawodowego. Wspieranie działań prowadzących w zakresie profilaktyki i pomocy oraz ochrona zdrowia. Włączenie osób starszych do działań na rzecz środowiska lokalnego oraz upowszechnianie wiedzy na temat starzenia się i jego konsekwencji.

Dane naszego OPP: