Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Opieka nad osobami przewlekle psychicznie chorymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej szczególnie niepełnosprawnymi i podlegającymi wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie tym sytuacjom . 2 .0źukacja i integracja społeczna 3 . Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 4 . Wspieranie i inicjowanie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego , a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela , w ochronie życia społecznego i profilaktyce społecznej

Dane naszego OPP: