Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności, udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem żywności wśród osób potrzebujących. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze sferą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, o podobnym profilu działania, zgodnie z postanowieniami Karty 0dnków Żywności.

Dane naszego OPP: