Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ ŻYCIA LUDZKIEGO OD MOMENTU POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI, ZDROWA I UDANA PROKREACJE, PRZECIWDZIAŁANIE ZAPAŚCI DEMOGRAFICZNEJ; - UMACNIANIE POZYCJI RODZINY JAKO FUNDAMENTU RELACJI SPOŁECZNYCH; - WSPIERANIE INSTYTUCJI MAŁŻEŃSTWA JAKO DROGI DO SZCZĘŚCIA; - 0c068DOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ SPRZYJAJĄCEJ ŚWIADOMEMU RODZICIELSTWU; - WSPIERANIE POSTAW RODZICIELSKICH POPRZEZ DZIAŁANIA NA POLU WYCHOWANIA, KULTURY, NAUKI; - BUDOWA SYSTEMU EDUKACYJNEGO, KTÓREGO CELEM JEST WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI I SŁUŻBY INNYM LUDZIOM.

Dane naszego OPP: