Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .rozwijanie różnych form kultury fizyczne w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej 2 .kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości młodzieży szkolnej 3 .integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania 4 .organizacja i popularyzowanie różnych dziedzin sportu wśród dzieci i młodzieży 5 .propagowanie aktywnego wypoczynku oraz tworzenie warunków do uprawiania sportu 6 .prowadzenie działalności wychowawczej, kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, 7 -zajęcia sportowe są prowadzone nie odpłatnie , każdy uczestnik zajęć wpłaca na rzecz UKS

Dane naszego OPP: