Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I OSÓ0011 CHORYCH NA CUKRZYCE WOBEC WŁADZ PANSTWOWYCH I SAMORZADOWYCH POPRZEZ INSPIROWANIE PODEJMOWANIA TEMATYKI OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ PRZEZ SEJM, RZAD, MINISTERSTWO ZDROWIA, ORGANY LOKALNEJ WŁADZY I SAMORZADOWE ORAZ AKTYWNY UDZIAŁ W NICH. 2 ) WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM ZDROWIA ORAZ POLSKIM TOWARZYSTWEM, DIABETOLOGICZNYM W CELU WYPRACOWANIA NAJLEPSZEGO MODELU LECZNICTWA DIABETOLOGICZNEGO, POZIOMU SWIADCZEN I CEN LEKÓW I INNYCH URZADZEN NIEZBEDNYCH DIABETYKOM. 3 \) ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE EDUKACJI DIABETOLOGICZNEJ WSRÓD CHORYCH JAK I CAŁEGO SPOŁECZENSTWA W CELU PODNIESIENIA WIEDZY O CUKRZYCY, JEJ SKUTKÓW ORAZ SAMOKONTROLI POPRZEZ: 1 . DZIAŁALNOSC WYDAWNICZA, 2 . SZKOLENIA, 3 . TURNUSY REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWE, 4 . PRASE, RADIO, TELEWIZJE, INTERNET. 4 \) INTEGRACJA SRODOWISKA DIABETYKÓW I SYMPATYKÓW POPRZEZ POMOC, ZYCZLIWOSC I KOLEZENSTWO PROPAGOWANIE PRZEZ: 1 . SPOTKANIA GŁÓWNIE W KOŁACH, 2 . ORGANIZOWANIE WSPÓLNEGO WYPOCZYNKU, SPORTU, ZABAWY, IMPREZ KULTURALNYCH, 3 . ORGANIZOWANIE UROCZYSTOSCI JUBILEUSZOWYCH JAK I SWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCA. 5 \) UDZIELANIE RÓZNORODNEJ POMOCY DIABETYKOM I RODZICOM NIELETNICH DIABETYKÓW

Dane naszego OPP: