Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Stowarzyszenie może podejmować działania w kierunku poszerzania wiedzy na temat wczesnej interwencji i terapii behawioralnej oraz budowania publicznej świadomości wczesnych oddziaływań terapeutycznych. 2 .Stowarzyszenie może podejmować działania zmierzające do integracji osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi ze społeczeństwem ludzi zdrowych . 3 . Stowarzyszenie może podejmować działania wspierające rodziny i osoby zaangażowane w wychowanie osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. 4 . Stowarzyszenie może podejmować działania w celu opracowywania zasad programu terapii behawioralnej oraz wspomagania procesu terapeutycznego 5 . Stowarzyszenie może organizować i prowadzić różne formy lecznictwa, edukacji, opieki i pracy osób z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi,

Dane naszego OPP: