Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu propagowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności i nadpopulacji zwierząt oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: