Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . Prowadzenie placówek pomocy społecznej (Domy Pomocy Społecznej, Rodzinne Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu, placówki readaptacji społecznej i inne placówki pomocy społecznej). 2 . Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, Pogotowia Rodzinne, Pogotowia Opiekuńcze i inne w tym zakresie\). 3 . Udzielanie wsparcia osobom i instytucjom w zakresie konsultingu: "know how", wdrażania programów specjalistycznych, pozyskiwanie i udzielanie pomocy materialnej. 4 . Prowadzenie szkoleń. 5 . Tworzenie , wdrażanie i realizacja specjalistycznych programów. 6 . Wspieranie, zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych.

Dane naszego OPP: