Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest:- 1 - definiowanie potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz propozycji ich zaspokajania, 2 / wspieranie rozwoju efektywnej samoprezentacji osób niewidomych i słabowidzących, 3 - wypracowywanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, metodologicznych i programowych rehabilitacji, pomocy medycznej, przede wszystkim okulistycznej, edukacji, zatrudnienia, pomocy socjalnej i innych zagadnień dotyczących osób niewidomych i słabowidzących, 4 - ułatwianie niewidomym i słabowidzącym włączania się w nurt życia społeczeństwa informacyjnego, 5 - przezwyciężanie błędnych poglądów oraz schematycznego myślenia dotyczących możliwości i ograniczeń osób niewidomych i słabowidzących, 6 - pozyskiwanie środków finansowych na cele wymienione w pkt. od 1 do 5 .

Dane naszego OPP: