Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie Niepublicznej szkoły Podstawowej w Grodzisku na zasadach przewidzianych prawem, poprawa warunków socjalno-bytowych w placówce oświatowej, tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, wspomaganie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży społeczności lokalnej, wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego lokalnego środowiska, wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Dane naszego OPP: