Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Klub propaguje, organizuje i stwarza odpowiednie warunki dla rozwoju sportu wyczynowego, kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowuje dzieci i młodzież poprzez kulturę fizyczną i sport. 2 . Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową i materialną w stosunku do społeczeństwa, jak również na rzecz własnych członków stowarzyszenia. 3 . Działalność określona w 0391 10 ust. 1 i 2 jest wyłączną działalnością Klubu i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa, grupy podmiotów oraz członków Klubu.

Dane naszego OPP: