Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym, poprzez szkolenie, organizację sekcji i drużyn sportowych oraz innych działań. Kształtowanie u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych. Zapewnienie mieszkańcom miasta i powiatu przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji. Organizacja i promocja wolontariatu.

Dane naszego OPP: