Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest zaspokajanie potrzeb leczniczych, rehabilitacyjnych i readaptacyjnych osób po przeszczepie nerki, osób dializowanych i osób przewlekle chorych na nerki, reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia, wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, dofinansowanie działalności na rzecz poprawy warunków hospitalizacji i leczenia, udzielania pomocy członkom Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: