Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Oratorium

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

Oratorium
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Jesteśmy wiarygodną charytatywną Organizacją Pożytku Publicznego, pomagamy dzieciom z ubogich i dysfunkcyjnych środowisk. Wspieramy finansowo świetlicę ORATORIUM im. Św. Antoniego prowadzoną przy Klasztorze OO. Bernardynów. Aby nasze starania zmieniły się w skuteczne działania, potrzebna jest nam pomoc wszystkich ludzi dobrej woli i serca.

Dane naszego OPP: