Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 2 . Upowszechnianie kultury i sportu. 3 . Rozwój tańca na rzecz lokalnych i regionalnych społeczności. 4 . Realizacja celów zawartych w strategii rozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska w zakresie sportu, oświaty, wychowania i zdrowia. 5 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 6 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 7 . Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 8 . Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 9 . Podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 10 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 11 . Nauka, edukacja, wychowanie.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000229614
  • e-mail: biuro@dance.pl
  • Telefon: 713290745
  • Adres: UL. SIEMIEŃSKIEGO 17/5, 50-228 WROCŁAW