Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno - Wolontariackie "SOLIDARNI" jest wydzieloną ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich organizacją pożytku publicznego. Naszym celem jest wspieranie działalności misyjnej w Afryce i szczerzenie w Polsce idei wolontariatu. Współpracujemy ze wszystkimi osobami, które chcą, aby ludność Afryki żyła godnie w sprawiedliwości i pokoju. Cele statutowe: § 1 Dekretu 1 . Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem: - osób bezrobotnych, - osób zagrożonych patologiami społecznymi, - ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, w kraju i za granicą, 2 . Promocja idei wolontariatu oraz organizacja działalności wolontariackiej, 3 . Aktywizacja zawodową osób po raz pierwszy podejmujących pracę zawodową, 4 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży, 5 . Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości narodowej i obywatelskiej.

Dane naszego OPP: