Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenia: 1 . Aktywne wpływanie na zwiększenie udziału Polski w gospodarce światowej. 2 . Udzielanie wszechstronnej pomocy Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w realizacji jego zadań dydaktyczno - badawczych. 3 . Krzewienie ducha przyjaźni, współpracy i łączności między absolwentami Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. 4 . Tworzenie warunków sprzyjających integracji zawodowej i towarzyskiej członków Korporacji. 5 . Utrzymanie tożsamości absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego. 6 . Celem Korporacji HZ jest inicjowanie aktywnego udziału osób \(fizycznych i prawnych \) oraz innych instytucji w wyborze, podejmowaniu i prowadzeniu działalności naukowej i zawodowej z zakresu ekonomii i zarządzania na obszarze Unii Europejskiej.

Dane naszego OPP: